ipt type="text/javascript" src="js/lightbox.js">

MILOVICE

I přesto, že v Milovicích jako takových není ani nikdy nebyla oficiální městská doprava, vývoj místní dopravní obsluhy v tomto městě, určitě zaslouží pozornost. Do povědomí veřejnosti se dostyl především v letech 1968 – 1991 díky zdejší rozsáhlé vojenské komunitě.

Dobová pohlednice z Milovic – archiv občanského sdružení Přátelé a rodáci Milovic

Status města nesou Milovice teprve od roku 1991. První doložená zmínka o Milovicích pochází z roku 1396, ovšem tehdy šlo pouze o osídlení území formátu malé obce. Vojenský prostor v oblasti Milovic-Mladé byl zřízen již roku 1904 a od okupace Československa v roce 1968 zde žilo více než 100 tisíc sovětských vojáků s rodinami.

19. listopadu 2013 – Hřbitov vojenských zajatců, na kterém se nachází pohřbených přes 5 tisíc pohřbených těl – Pavel Pernica

Historií zdejší oblasti, a to především z doby po roce 1904, se zabývá místní Muzeum Milovicka. Jsou v něm vystaveny rozsáhlé dokumenty mapující existenci rozsáhlých vojenských táborů, mapy obce Mladá, srovnané ze zemí právě kvůli vojenským potřebám, nebo rozsáhlá sbírka dobových pohlednic.

I takto vypadaly Milovice v některých obdobích – archiv občanského sdružení Přátelé a rodáci Milovic

Železnice do Milovic poprvé dorazila 21. září 1921. Tehdy se jednalo ovšem pouze o nákladní vlečku. První cestující po této trati svezli zanedlouho, protože osobní doprava zde začala fungovat v březnu 1923. Vlaky zajišťovaly spojení s nedalekým městem Lysá nad Labem.

Dobová pohlednice nádraží v Milovicích – archiv občanského sdružení Přátelé a rodáci Milovic

Ke 14. prosinci 2008 je železniční trať číslo 232 Milovice – Lysá nad Labem zařazena do systému PID 1) a vlaky jsou označeny jako „S22“. Od 29. srpna 2009 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce této trati včetně její elektrifikace v celé své délce. Stavba byla dokončena v extrémně rychlém čase a již 13. prosince téhož roku se mohli cestující poprvé svézt 14 páry spojů linky PID pod označením „S20“, která z Lysé nad Labem pokračovala přímo do Prahy. K 12. prosinci 2012 byla linka „S22“ zrušena a všechny spoje jsou označeny jako „S20“, byť u některých je stále nutné v Lysé nad Labem přestoupit do vlaku linky „S2“ (Praha – Lysá nad Labem – Stratov).

19. července 2012 – Jednotku 451 v Milovicích dnes již nepotkáme, linka S20 je zajišťována pouze vozy CityElephant – Pavel Hypš

Autobusy do Milovic dorazily až mnohem později. Postupem času sem byly zavedeny autobusové linky směřující do Nymburka, Mladé Boleslavi s rozsáhlou průmyslovou zónou závodu Škoda, nebo přímé linky do Prahy (většinou jen několik spojů během dne). Významnými se staly linky vedené z centra Milovic přes Benáteckou Vrutici do Lysé nad Labem, která je pro Milovice přirozeným kulturním a společenských centrem.

Hotel Modrá hvězda a autobus na konečné „Milovice, u kostela“ – archiv občanského sdružení Přátelé a rodáci Milovic

Prokazatelně již v roce 1956 můžeme v Milovicích mluvit o „místní autobusové dopravě“. Jednalo se tehdy o linku 01663A zajišťující spojení odlehlé oblasti Boží Dar s náměstím v Milovicích 3). Vybrané spoje pokračovaly na náměstí a k nádraží v Lysé nad Labem.

1956 – Jízdní řád linky 01663A

V roce 1962 se zastávka v Božím Daru nově označovala jako „Mladá IV“ a vybrané spoje také zajížděly do oblasti Balonky. Ve stejném roce bylo prokázáno označení linky číslo 01783. Roku 1969 již do Božího Daru nejezdilo vůbec a všechny spoje tak byly ukončeny na Balonce. Tato situace ale také dlouho nevydržela, a v roce 1974, pod označením 17830, opět vybrané spoje do míří Mladé IV. Tento stav pak vydržel více než 30 let.

Konečná „Milovice, u kostela“, tentokrát i s pohledem na samotný kostel – archiv občanského sružení Přátelé a rodáci Milovic

Roku 1995 je linka prokazatelně označena číslem 270830 a poté opětovně zrušena obsluha Božího Daru. V dalších letech jsou na lince postupně přidávány další zastávky, zejména v nové bytové zástavbě „V liškách“. Počínaje 6. únorem 2005 je závlek do tohoto sídliště veden až do zastávky Topolová.

1995 – Jízdní řád linky 270830

V průběhu roku 2005 jsou realizovány první myšlenky na zavedení místní dopravy v pravidelném intervalu navazující na železnici. Od 2. října 2005 je zřízena nová linka 270831 v trase Železniční stanice – Armádní – Sportovní – Telecom – Benátecká Vrutice – Lysá nad Labem. Hned 6. listopadu 2005 je většina spojů zkrácena k Telecomu a spojení přes Benáteckou Vrutici je zajištěno především linkou 270830.

22. října 2012 – Autobus linky H51 v zastávce Telecom – Pavel Hypš

Od 6. května 2007 se obě linky staly součástí SID 2). První popisovaná linka, 270830, je označena jako „H51“, druhá pak „H54“. Ke stejnému datu je na lince H51 zřízena nová zastávka „Benátecká Vrutice, Armádní“. 

26. února 2013 – Autobus linky H51 v Benátecké Vrutici – Pavel Hypš

V roce 2008, konkrétně 15. června, přišla optimalizace linek v celé oblasti. Linka H51 převzala za městem také obsluhu obce Straky a zároveň na ní bylo zavedeno zajíždění k železniční stanici. Linka H54 byla zrušena a všechny „městské“ spoje byly převedeny také na linku H51. Pro víkendovou obsluhu města byla zavedena nová linka H48, jezdící okružně z Lysé nad Labem do Milovic a zpět do Lysé nad Labem.

7. listopadu 2009 – Autobus linky H48 přijíždí z Milovic do Lysé nad Labem – Petr Blažek

V roce 2011 nastalo z politických důvodů ve středočeském kraji razantní omezení dopravy. Na lince H51 ubyla zhruba třetina spojů. Od 1. února 2011 byl zrušen provoz linky H48 o nedělích. Na protesty místních obyvatel byl od 3. dubna opět obnoven její provoz v původním rozsahu. K 11. prosinci se navíc Milovice dočkaly zlepšení, a to v podobě garantování nízkopodlažních vozů na zhruba čtvrtině spojů linky H51.

26. února 2013 – Autobus linky H51 v zastávce Tyršova – Pavel Hypš

Razantní inovace se však místní doprava dočkala od 10. června 2012. Pro místní obsluhu byla zřízena nová linka PID 1) pod označením 432 v trase Železniční stanice – Radnice – Armádní – Tyršova – Sportovní – Topolová. Jezdí pouze ve všední dny v pravidelném celodenním intervalu 30 - 60 minut. „Městské“ spoje linky H51 byly ke stejnému datu zrušeny.

19. listopadu 2013 – Autobus SOR na lince číslo 432 u železniční stanice Milovice – Pavel Pernica

Od 1. ledna 2013 se dočkal po 18 (!) letech Boží Dar opět spojení veřejné dopravy. K tomuto datu je zavedena nová linka SID 2) označená H54 jedoucí 6x během pracovního dne z nádraží na konečnou v Božím Daru, ale vybrané spoje zajíždí také ke škole v Mladé.

19. listopadu 2013 – Autobus Kars Alma na lince H54 u železniční stanice Milovice – Pavel Pernica

Poznámky:
1) PID – Pražská integrovaná doprava; zřizovatelem je hlavní město Praha, organizátor Ropid; platí pásmový přestupní tarif
2) SID – Středočeská integrovaná doprava; zřizovatelem je Středočeský kraj; platí zónový nepřestupní tarif
3) Konečná v centru Milovic několikrát změnila název i polohu, cca v letech 1956 – 1990 byla označena „Milovice, u kostela“, od roku 1990 dodnes „Milovice“. Do rekonstrukce nádražní budovy v roce 2009 ve směru do centra umístěna v ulici Nádražní.

Autor: Pavel Hypš
Poděkování patří Pavlu Pernicovi za spolupráci při tvorbě, Petru Blažkovi za zapůjčení fotografie a Zdeňku Liškovi za editaci textu.
Zdroje: Dobové jízdní řády Středočeského kraje z vybraných let, web bus.zastavka.net, web idos.cz, web ropid.cz, web zelpage.cz, web milovice.org, web turisticke-znamky.cz, web wikipedia.cz
Poslední aktualizace: 21. listopadu 2013

TOPlist
aktualizováno: 05.12.2017 22:14:07