ipt type="text/javascript" src="js/lightbox.js">

NORIMBERK (Nürnberg)

Norimberk (německy Nürnberg) je německé město ve Frankách, asi 170 km severně od Mnichova. Patří do administrativní oblasti Středních Franků (Mittelfranken) v Bavorsku. Historicky, kulturně i hospodářsky významné univerzitní město leží na obou březích řeky Pegnitz, na sever od města leží krasová oblast Franské Švýcarsko.

16. dubna 2016 – Norimberské Hlavní náměstí (Hauptmarkt) – Pavel Hypš

Přesné okolnosti založení města nejsou známy, ale předpokládá se, že proběhlo v letech 1000 až 1040 v průběhu opevňování pohraničního území mezi Saskem, Bavorskem, Východními Frankami a Čechami v místě průsečíku důležitých strategických cest. Vydáním "Velké listiny svobod" (Großer Freiheitsbrief) roku 1219 povýšil císař Fridrich II. Norimberk na svobodné říšské město.

16. dubna 2016 – Radnice v Norimberku – Pavel Hypš

Ve druhé světové válce byl Norimberk jedním z předních cílů spojeneckých leteckých náletů, které 2. ledna 1945 staré město téměř zcela srovnaly se zemí a město jako celek těžce poškodily. Rovněž v pětidenní bitvě o Norimberk, v dubnu 1945, byly základy mnoha historických budov zničeny. Krátce zaznívaly i názory, že by bylo lepší ruiny opustit a město vystavět znova na jiném místě, většinu staveb se ale podařilo zrekonstruovat do původní podoby.

16. dubna 2014 – Nassauer Haus, jediná historická věž ve městě – Pavel Hypš

V 19. století se Norimberk rozvíjel jako jedno z průmyslových center Bavorska. Právě zde byla roku 1835 zprovozněna první železniční trať pro přepravu osob v Německu, kterou na trase z Norimberka do Fürthu zajišťovala lokomotiva Adler.

cca 1850 – Lokomotiva Adler, jezdící z Norimberku do Fürthu – web wikipedia.de

Významnými přepravními směry na železnici z Norimberka jsou dnes především Mnichov, Hannover, Hamburk, Regensburg nebo Vídeň. Příměstskou železniční dopravu tvoří čtyři linky, označené S1 až S4. Všechny se potkávají na norimberském hlavním nádraží.

16. dubna 2016 – Regionální linka S3 na hlavním nádraží – Pavel Hypš

Tramvajová sít, která zahájila provoz roku 1881, má pět linek, o celkové délce necelých 40 linek. Označeny jsou čísly 4 až 9. Vynechána je linka číslo 7, zrušená roku 2011 a nahrazená prodlouženou linkou číslo 8. Na zastávce Doku-Zentrum probíhá změna orientace z linky číslo 6 na 9 a opačně, jinak jsou všechny směry zakončeny smyčkami.

16. dubna 2016 – Tramvaj Adtranz GT8 ve smyčce Zoologická zahrada (Tiergarten) – Pavel Hypš

Síť metra, budovaná od roku 1972, má tři tratě se 46 stanicemi o celkové délce 35 km. Linka U1 vede až do sousedního města Fürth. Linky U2 a U3 jsou od roku 2008 plně automatizované. Provoz je doplněn posilovými linkami U11 a U21, jedoucími vždy pouze v nejvytíženějším úseku linky U1 resp. U2.

16. dubna 2016 – Automaticky řízená souprava metra na lince U2 ve stanici Hlavní nádraží (Hauptbahnhof) – Pavel Hypš

Městskou autobusovou dopravu v Norimberku tvoří v současnosti síť sedmdesáti linek. Nejvýznamnějšími jsou tangenciální linky číslo 35, 45 a 65, jež tvoří jakýsi okruh kolem celého města. Linky číslo 36, 43, 44, 46 a 47 zajíždějí, na rozdíl od tramvají, do historického cetra města.

16. dubna 2016 – V historickém centru leží konečná zastávka linek číslo 46 a 47 Nemocnice svatého ducha (Heilig-Geist-Spital) – Pavel Hypš

Autor: Pavel Hypš
Zdroje: web wikipedia.cz (Norimberk), web wikipedia.de (Nürnberg, Stadtbus Nürnberg, Straßenbahn Nürnberg)
Text zveřejněn: 17. dubna 2016

TOPlist
aktualizováno: 05.12.2017 22:14:07