ipt type="text/javascript" src="js/lightbox.js">

JÍLOVIŠTĚ

Obec Jíloviště se nachází ve Středočeském kraji, v okrese Praha-západ, na severním zakončení brdských hřebenů. Podle posledního sčítání lidu zde žije 625 obyvatel. Obec nemá vlastní základní školu ani kostel, a dřívější hostince či restaurace zanikly. Dnes zde jsou vystavěny dvě restaurace nové. Poblíž místní návsi je jen obchůdek se smíšeným zbožím.

7. srpna 2014 – Pohled na obecní náves – Pavel Hypš

První písemná zmínka o obci je údajně z roku 1319. Původní vesnice byla založena ve 14. století zbraslavským klášterem, její historie byla dvakrát přerušena zničením. Ves ležela na trase historické obchodní Zlaté stezky, kterou využívali obchodníci, vojska i poutnická procesí. Při reformě veřejné správy po roce 1848 byla zřízena samostatná obec Jíloviště s vlastní samosprávou.

7. srpna 2014 – Kaple – Pavel Hypš

V letech 1875 - 1920 byla součástí obce i sousední Trnová. Dnes do katastrálního území obce patří rozsáhlé plochy na svazích k údolím Vltavy na východě, resp. Berounky na západě. Na hřebeni se nachází vrch Kopanina s rozhlasovým a televizním vysílačem Cukrák. Část Strnad spadající do Jíloviště je statisticky evidována jako základní sídelní jednotka Strnady II. Od obce není ani přímo dostupná, kvůli skalním masivům.

7. května 2013 – Vysílač Cukrák – Pavel Hypš

Kazín je skalní ostroh (233 m n. m.) na pravém břehu řeky Berounky těsně před hranicí Prahy, v severozápadním cípu katastrálního území Jíloviště, naproti Dolním Mokropsům. Název místa pochází z lidové legendy, která k tomuto místu přiřadilo sídlo Krokovy dcery Kazi. Slovanské hradiště zde ale podle archeologických výzkumů nikdy nebylo.

6. března 2013 – Skalní ostroh Kazín – Jiří Vařečka

Za počátek veřejné dopravy můžeme v dnešním katastru obce Jíloviště zcela jistě považovat přívoz přes Vltavu. V jižní oblasti Strnady II je první zmínka o rybáři převážejícím místní již z roku 1382. Od počátku 15. do počátku 20. století provoz přívozu zajišťoval zdejší mlýn, později přestavěný na papírny. Roku 1909 byl přívoz převeden do majetku obce Vrané nad Vltavou.

1960 – Přívoz dříve nepřevážel pouze osoby, ale i rozměrné náklady – sbírka Ladislav Ryšánek

V letech 1962 - 1970 přívoz spravovala Okresní správa silnic Praha - západ, poté přešel opět pod Místní národní výbor Vrané nad Vltavou. Dnes je provoz zajišťován člunem z roku 1991. Ten je spojen pomocí lana a kladky s vodícím ocelovým lanem nataženým v témže roce. Prám je poháněn říčním proudem a pomocnými vesly, o motorové lodi zatím není uvažováno.

19. ledna 2011 – Dnešní přívoz do Strnad – Pavel Hypš

Existence hlavní silnice, vedoucí do Jíloviště ze zbraslavských Baní, je doložena roku 1928. Už 3. června 1932 byl tudy veden autobus Československých drah na trase Praha – Dobříš – Příbram. V roce 1954 jezdily do Jíloviště čtyři autobusové linky, označené 01106 – 01109, jedoucí z Prahy do Mníšku pod Brdy a dále, například až do Vodňan. Roku 1970 byl jejich počet šest.

1954 – Jízdní řád linky 01106 – sbírka Národní knihovna Praha

Po roce 1971 byly všechny linky převedeny na nově vzniklou rychlostí silnici R4, a pro místní obsluhu byla vytvořena nová linka 01142 v trase: Praha-Smíchov – Zbraslav-Baně – Jíloviště, obec – Trnová, obec. V dalších letech byla postupně prodlužována přes Líšnici a Čísovice do Mníšku pod Brdy.

1973 – Jízdní řád linky 11420 – sbírka Pavel Hypš

Autobus Pražské  integrované dopravy přijel do Jíloviště poprvé 4. prosince 1995, a to na lince číslo 360 v trase Praha, Smíchovské nádraží - Jíloviště - Trnová. Jednalo se o vůbec první příměstskou linku soukromého dopravce v tomto systému. Její provoz zajišťoval Martin Uher z Mníšku pod Brdy.

1998 – Linka PID číslo 360 na konečné zastávce v Trnové – NSČ, web k-report.net

Velký rozvoj linkového vedení přišel 1. července 1996, kdy do Jíloviště začaly zajíždět linky číslo 318 (Praha – Jíloviště – Mníšek pod Brdy) a 322 (Praha – Jíloviště – Čísovice – Mníšek pod Brdy). Spoje jedoucí pouze v trase Jíloviště – Mníšek pod Brdy měly být označeny jako 320. Z tohoto úmyslu však pravděpodobně sešlo, jelikož žádný jízdní řád linky 320 v této trase se neobjevil. Na zastávkách na průtahu navíc zastavovaly linky číslo 317 (Praha – Kytín) a 321 (Praha – Stříbrná Lhota).

2003 - Jízdní řád 322 - sbírka Pavel Hypš

Ke 12. prosinci 2004  byla zrušeny linky 322 a 360. Autobusy mezi Prahou a Jílovištěm (resp. Trnovou a Řitkou) jsou nově všechny označeny jako 318, v úseku Jíloviště – Mníšek pod Brdy je zřízena nová linka číslo 449. Tento stav platí dodnes.

1. března 2014 - Solaris Urbino na lince číslo 318 v Jílovišti - Pavel Hypš

Autor: Pavel Hypš
Editace textu: Tomáš Slavětínský
Zdroje: web wikipedia.cz (Jíloviště, Kazín), web ropid.cz
Poslední aktualizace: 9. srpna 2014

TOPlist
aktualizováno: 05.12.2017 22:14:07