ipt type="text/javascript" src="js/lightbox.js">

40 let garáže Klíčov

Dnešním článkem se podíváme na oslavu 40. výročí (v podobě Dne otevřených dveří) zahájení provozu klíčovské garáže a také si stručně připomeneme historii a popis tohoto „autobusového“ areálu.

9. března 2013 – Brána areálu garáží v den výročí - Jakub Mollay

Již v roce 1942 vznikl projekt trolejbusových tratí do vojensky významných průmyslových oblastí: Nový Hloubětín – Kbely a Klíčov – Letňany – Čakovice. Současně se objevují i první zmínky o umístění vozovny v blízkosti Klíčova. V 50. letech existují také úvahy o společných trolejbusových a autobusových garážích v severovýchodní části Prahy. Teprve v roce 1959 se Dopravní podnik začal zabývat projektovou přípravou provozního areálu. V červenci 1960 se již počítalo se stavbou (pouze) autobusových garáží, která měla být dokončena o 5 let později. Vzhledem k neustálým potížím se získáním potřebných pozemků došlo k dalšímu odsunu stavby. Územní rozhodnutí pro stavbu garáží bylo vydáno teprve v květnu 1966.

9. března 2013 – Autobusy Karosa B951E v hale - Jakub Mollay

Tou dobou se situace zkomplikovala ještě z jiného důvodu. Počátkem července 1965 se propadla vozovka v ulici Nad Krocínkou, což se také stalo důvodem ke zrušení trolejbusové linky číslo 58 a změně dopravní obslužnosti Proseka. V roce 1966 byl v celé oblasti zahájen rozsáhlý geologický průzkum trvající až do roku 1967.

Březen 1970 – Stavba haly klíčovské garáže – publikace Garáže Klíčov 1973 – 2003

Stavba garáže Klíčov začala teprve v roce 1968, ovšem i tu doprovázely potíže, zejména špatná projektová příprava nebo opožděné dodávky technologických zařízení. Termín dokončení byl stanoven na 30. června 1972, ale pro další komplikace se areál nepodařilo dokončit ani do konce roku 1972. Nakonec byly jednotlivé objekty postupně předávány do užívání během první poloviny roku 1973. V pondělí 5. března 1973 vypravila garáž Klíčov prvních 37 autobusů do pražských ulic.

9. března 2013 – Autobus Karosa Citybus v hale - Jakub Mollay

Klíčovský areál disponuje dvoupodlažní administrativní budovou, v níž se nachází kanceláře, šatny zaměstnanců, kantýna, sociální zařízení a výpravna, odstavnou plochou budovanou v letech 1975 – 1977, objektem opraven (dílen) vozidel nebo tzv. „proudovou ošetřovnou“ obsahující stojany k čerpání pohonných hmot a provozních kapalin, dva mycí rámy a nedávno zrekonstruované stanoviště Denního Ošetření a Denních Kontrol (DODK) či pracoviště garážmistrů a manipulačních řidičů. Dominantou provozovny je garážovací hala se šikmými oblouky navrženými inženýrem Josefem Zemanem. Dvě dvojice ocelových šikmých oblouků, o rozpětí 104 m, nesou pomocí příčníků, vazníků a vaznic celou střechu a boční stěny. V době zahájení provozu se do haly vjíždělo/vyjíždělo 16ti vraty na severní straně a 16ti vraty na jižní straně. Nyní je na každé straně pár vrat s tím, že na jižní straně jsou navíc jedny méně používaná vrata určená pracovišti oprav radiostanic autobusů.

9. března 2013 – Autobus Karosa Citybus přistavený na opravě - Jakub Mollay

Během čtyřicetileté existence garáže došlo k několika stavebním úpravám objektů, přičemž ty významnější se udály poměrně nedávno. V letech 1992 – 1993 byla postavena hala mytí spodků autobusů, v roce 1999 bylo zrekonstruováno pracoviště STK a o rok později byla původní „proudová ošetřovna“ rekonstruována na stanoviště DODK. Po celá 90. léta probíhaly výměny střešních plášťů na všech budovách v areálu. Hala mytí a luxování interiérů autobusů byla postavena mezi léty 2003 až 2007. Zatím poslední významnější stavební úpravou se stalo položení nového asfaltového koberce v celém areálu (2012).

9. března 2013 – Autobusy Karosa Citybus sežazené v hale - Jakub Mollay

Vozový park garáže se skládal z běžně provozovaných autobusů, počínaje typy Karosa ŠM 11, ŠL 11 nebo pracovními autobusy (pojízdnými dílnami) Škoda 706 RTO či Jelcz MEX 272. Standardní autobusy postupně doplnily modely Karosa B731 / B732, B931, B931 E, B951 a B951 E, nízkopodlažní Karosa City Bus, SOR NB 12. Nízkopodlažní midibusy SOR BN 8,5 počátkem letošního roku nahradil typ Solaris 8,9 (-„sorky“ byly převedeny na jinou garáž).

17. ledna 2008 – Karosa B941 ev. č. 6263 na odstavné ploše garáže Klíčov – Zdeněk Liška

Zajímavou kapitolou klíčovské garáže se stává provoz velkokapacitních kloubových autobusů. Od konce 70. let jsou garáži přiděleny maďarské Ikarusy 280.08, od první poloviny 90. let postupně nahrazované tuzemskými Karosami B741, B941 a B941 E. Nedávno k uvedeným typům přibyly i Karosy B961 převedené z jiné garáže. Právě z klíčovské garáže vyjel 7. ledna 2002 do pražských ulic i první nízkopodlažní kloubový autobus Karosa City Bus. Nyní jsou kloubové nízkopodlažní autobusy zastoupeny také typem SOR NB 18. Zajímavostí je také parkování kloubových autobusů na odstavné ploše, kde se autobusy parkovaly jednak čely k sobě nebo předním čelem směrem k dílně. Nyní se opět „kloubáky“ parkují čely k sobě.

Další fotografie ze dne otevřených dveří naleznete ve fotogalerii - autor všech fotografií je Jakub Mollay

 

Autor: Zdeněk Liška
Zdroje: Garáže Klíčov 1973-2003 (P. Fojtík), poznatky autora
    Článek vytvořen. 9. března 2013

 

TOPlist
aktualizováno: 14.01.2018 06:01:10