ipt type="text/javascript" src="js/lightbox.js">

131

S autobusovou linkou Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 131 se můžeme v síti pražské městské hromadné dopravy setkávat více než půl století. Má význam především pro dopravní obsluhu území Dejvic a Bubenče, přičemž jako jedna z mála částečně vede místy kudy kdysi jezdil trolejbus. Dopravcem „stotřicetjedničky“ se stal pražský Dopravní podnik, který na linku nasazuje autobusy standardní délky (včetně nízkopodlažních).

7. února 2014 – City Bus ev. č. 3386 na lince číslo 131 v konečné Bořislavka – Zdeněk Liška

Od 17. června 1963 zavedl Dopravní podnik autobusovou linku číslo 131 v trase: Revoluční – Sibiřské nám. - Zelená – U Matěje. Rozsah jejího provozu byl stanoven pouze na špičky pracovních dnů, kdy posilovala především linku číslo 125. K 1. říjnu 1967 došlo k rozšíření rozsahu provozu na celotýdenní a změně ukončení trasy. Nově „stotřicetjednička“ jezdila ze stávající konečné U Matěje dál na Bořislavku a na opačné straně byla ukončena v obratišti Špejchar.

1964 – Ve výřezu linkového vedení vidíme původní trasu autobusové linky číslo 131 – Archiv DP

Po 12. červenci 1971 začaly jezdit ve špičkách pracovních dnů vybrané spoje přes zastávku Nádraží Bubeneč, ostatní obsluhovaly zastávku J. M. Sverdlova. Počínaje 18. říjnem 1971 všechny spoje trvale vedly přes Nádraží Bubeneč. Další změna nastala 17. ledna 1972 a znamenala úpravu trasy: Špejchar – Nádraží Bubeneč – Hotel International (nyní se poblíž nachází zastávka Čínská, dříve též Podbaba) – Na Santince – Bořislavka.

1977 - 1978 – Karosa ŠM 11 ev. č. 5540 na lince číslo 131 patrně na Hradčanské – Archiv DP

Po 23. květnu 1977 přestala „stotřicetjednička“ obsluhovat zastávku Hotel International a k 13. srpnu 1978 začala opětovně zajíždět do zastávky J. M. Sverdlova. Od 15. února 1986 byla trasa upravena tak, že vedla přes Nádraží Bubeneč namísto zastávky J. M. Sverdlova. Až 26. února 1993 došlo k úpravě trasy prakticky do současné podoby: Hradčanská (v ulici Pod Kaštany) – Sibiřské nám. - Nádraží Bubeneč (pouze v uvedeném směru) – Zelená – U Matěje – Dyrinka – Bořislavka.

22. ledna 2014 – Karosa B 931 ev. č. 7455 na lince číslo 131 stanicuje na Hradčanské (v ulici Pod Kaštany) – Jan Freitag

V souvislosti se zaváděním nízkopodlažních autobusů v pražské městské hromadné dopravě, začaly jezdit během druhé poloviny 90. let garantované spoje zajištěné právě nízkopodlažními autobusy. Zajímavostí se stalo prokazatelné dvojí zavedení posilových spojů při mezinárodních atletických závodech, Memoriálu Josefa Odložila, konaných na stadiónu Juliska. Prokazatelně jezdily 17. června 2002 v trase: Hradčanská – Juliska (pouze návoz návštěvníků, provoz od cca 17 h do cca 19 h) a Juliska – Hradčanská, Juliska – Bořislavka (odvoz návštěvníků, provoz na obou větvích od cca 20:30 h do cca 22 h). Rok poté, 29. června 2003, tyto spoje jezdily v trase: Hradčanská – Juliska (návoz návštěvníků, provoz od cca 17:10 h do cca 19:20 h) a Juliska – Hradčanská (odvoz návštěvníků, provoz od cca 20:50 h do 22 h). Uvedené posilové spoje nesly označení číslem 131. Provoz byl zajištěn přejezdy z jiných linek, včetně kmenové 131.

2. listopadu 2007 – Karosa B 731 ev. č. 7250 na lince číslo 131 stanicuje v zastávce Sibiřské nám. - Pavel Hypš

V novodobé historii „stotřicetjedničky“ došlo k zavedení „polonočních“ spojů jezdících do cca 1 h. Tyto spoje byly zavedeny 12. prosince 2004 a vozy byly označeny pořadovými čísly nočních linek, tzn. 51 a 52. Spoje jedoucí v cca 1 h byly zrušeny k 12. prosinci 2010 a dřívější spoje (okolo cca 0.30 h) zanikly až 6. března 2011. Uvedenou „polonoční“ dopravu plně nahradila noční autobusová linka číslo 515.

22. prosince 2010 – Iveco  Citelis ev. č. 3503 na lince číslo 131 v zastávce Nemocnice Bubeneč – Pavel Hypš

Autobusová linka číslo 131 stále patří do skupiny stabilních linek s relativně malým počtem změn. Území Dejvic a Bubenče obsluhuje od roku 1963, což je na současné poměry obdivuhodné.

16. července 2011 – Karosa B 931 ev. č. 7454 na lince číslo 131 (kmenová 515 / 51) na Zelené – Pavel Hypš

Autor: Zdeněk Liška
Poděkování patří Pavlu Hypšovi za poskytnutí dobových materiálů a fotografií a Janu Freitagovi za poskytnutí fotografií.

Zdroje: Linky MHD v Praze 1829 – 1990 (Prošek F., Fojtík P.), knižní jízdní řády a další materiály PID, web roid.cz, poznatky autora, web citybus.cz (posilové spoje)
Poslední aktualizace: 28. března 2014

Další fotografie z provozu linky číslo 131 - autoři Pavel Hypš a Sirka

TOPlist
aktualizováno: 05.12.2017 22:14:07