ipt type="text/javascript" src="js/lightbox.js">

110

S autobusovou linkou Pražské Integrované Dopravy (PID) označenou číslem 110 se v pražských ulicích setkáváme od roku 1952. Po zavedení a až do začátku 90. let byla provozovaná Dopravním podnikem, ale poté ho nahradil soukromník Jaroslav Štěpánek. V režii obou dopravců na ní jezdily (a jezdí) autobusy standardní délky (včetně nízkopodlažních).

21. dubna 2008 - Karosa B732 ev. č. 1042/II na lince číslo 110 v Hostavicích – Zdeněk Liška

Od 2. června 1952 zavedl Dopravní podnik autobusovou linku číslo 110, provozovanou pouze ve všední dny, jež měla trasu: Hloubětín – Kyje, Černý Most. Již 6. ledna 1953 došlo k její úpravě: Hloubětín – Černý Most – Kyje, ale až po 7. dubnu 1957 začala jezdit celotýdenně. Prodloužení z Hloubětína do Nového Hloubětína nastalo k 1. září 1959, ovšem tímto úsekem se zpočátku cestovalo pouze ve špičkách pracovních dnů. Významná změna přišla 20. září 1965, kdy se dostala do podoby: Kbely, Letecké opravny – Kulturní dům (nyní Bakovská) – Nový Hloubětín – Kyje – Černý Most – Jahodnice, přičemž úsekem: Letecké opravny – Kulturní dům jezdila jen ve špičkách pracovních dnů. Další změna vstoupila v platnost 7. listopadu 1966 a přinesla s sebou omezení, kdy mezi Kyjemi a Jahodnicí začaly jezdit jen vybrané spoje.

1986 – Zveřejnění autobusové linky číslo 110 v dobovém knižním jízdním řádu – sbírka Pavel Hypš

K 9. červnu 1969 nastalo prodloužení trasy do Čakovic, ovšem v některých úsecích jezdily jen vybrané spoje. Od 14. října 1969 došlo, mezi zastávkami Kyje a Jiráskova čtvrť, ke zřízení zastávky Kyje, škola (pouze ve směru do Čakovic), kterou obsluhoval jen školní spoj. Prodloužení z konečné Jahodnice do Hostavic přišlo 26. února 1973 a po 4. červnu 1973 jezdily všechny spoje v celé trase (tzn. Čakovice – Kbely, Letecké opravny – Kyje – Jahodnice – Hostavice). Další zastávka pro školní spoj, nazvaná Jahodnice II. (pouze ve směru do Čakovic), byla zřízena od 1. září 1983 mezi zastávkami Jahodnice a Laktos (nyní Sídliště Jahodnice). Jiná úprava trasy nastala k 1. únoru 1988, kdy se dostala do podoby: Avia sever (později Za Avií) – Nádraží Čakovice – Masokombinát Čakovice (později Červený mlýn, nyní Obchodní Centrum Čakovice) – Avia Letňany – Kbely, Letecké opravny – Kyje – Jahodnice – Hostavice.

30. října 2007 – Karosa B731 ev. č. 1035 na lince 110 v konečné Za Avií (dříve Avia sever) – Zdeněk Liška

Důležitým datem se stal 30. srpen 1993, kdy „stodesítku“ začal provozovat soukromý dopravce Jaroslav Štěpánek namísto Dopravního podniku. Prodloužení trasy z Hostavic do Dolních Počernic nastalo 24. září (resp. 25. září) 2000. Pravděpodobně k témuž datu1) bylo zavedeno ukončení vybraných spojů v konečné Hloubětínská. Významná změna „stodesítky“ přišla v souvislosti se zprovozněním úseku metra IV. C. II. (Ládví – Letňany), kdy se po 9. květnu 2008 její trasa dostala do podoby: Avia Letňany – Boletická – Letňany (M – C) – Kbelská – Hloubětín (M – B) – Kyje – Jahodnice – Hostavice – Dolní Počernice. Současně byly zavedeny posilové spoje v úseku: Letňany (M – C) – Avia Letňany (zrušeny k 30. srpnu 2008).

31. července 2008 – Karosa B732 ev. č. 1034 na vloženém spoji linky číslo 110 v terminálu metra Letňany – Zdeněk Liška

Už od 29. listopadu 2009 došlo k úpravě trasy linky číslo 110, kdy z Letňan (M – C) jezdí úsekem: Tupolevova – Fryčovická - Obchodní Centrum Čakovice, aby se k 1. září 2010 dostala do téměř současné podoby: Teplárna Třeboradice – Třeboradice – Čakovice – Obchodní Centrum Čakovice – Tupolevova – Letňany (M – C) – Kbelská – Hloubětín (M – B) – Kyje – Jahodnice – Hostavice – Dolní Počernice, přičemž v úseku: Teplárna Třeboradice – Třeboradice jezdí celotýdenně vybrané spoje. Zkrácení do Hostavic přišlo 11. prosince 2011.

10. srpna 2008 – Karosa B731 ev. č. 1037 na lince číslo 110 v Dolních Počernicích – Zdeněk Liška

Autobusová linka číslo 110 prošla relativně pestrým vývojem. Změny její trasy bývaly často  vyvolány rozšiřováním pražské podzemní dráhy – metra. Mezi Hloubětínem a Kyjemi jezdí stabilně od svého zavedení – tedy téměř 62 (!) let.

18. září 2012 - Karosa Citybus v barvách PID na konečné linky 110 Dolní Počernice - Pavel Hypš

Poznámka:

1) Dle webu ropid.cz je zřetelný termín září 2000, ovšem výraznější změny v oblasti Hloubětína nastaly při zprovoznění stejnojmenné stanice metra dne 15. října 1999.

Autor: Zdeněk Liška
Poděkování patří Pavlu Hypšovi za poskytnutí materiálů a fotografií
Zdroje: Linky MHD v Praze 1829 – 1990 (Fojtík P., Prošek F.), Pražské autobusy 1925 – 2005 (Fojtík P., Prošek F.), web ropid.cz
Poslední aktualizace: 12. ledna 2014
Revize údajů: 21. března 2015

Další fotografie z provozu linky číslo 110 - autoři Zdeněk Liška a Pavel Hypš

 

TOPlist
aktualizováno: 13.06.2017 18:26:49