ipt type="text/javascript" src="js/lightbox.js">

101

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) nesoucí číselné označení 101 je nejstarší v systému pražské městské hromadné dopravy. Tímto obsáhlým článkem si přiblížíme její dlouhou a pestrou historii sahající do roku 1925 – tedy do druhého znovu zavedení autobusové dopravy v Praze. Prakticky po celou dobu své existence je provoz městským dopravcem zajišťován standardními autobusy a v novodobé historii také midibusy. Bohužel vlivem neustálého slučování a rušení linek v současnosti postupně opouští části své původní trasy. Před čtyřmi lety navíc přestala jezdit i na svou prapůvodní konečnou zastávku Čechovo náměstí...

Karosa B931 E ev. č. 7480 na lince číslo 101 na křižovatce ulic Práčská x Topolová dne 6. srpna 2013. - Z. Liška

Předchůdkyní „stojedničky“ se stala první (resp. druhá) autobusová linka označená písmenem A, zavedená 21. června 1925, v trase: Vršovice, Čechovo nám. - Chodovská silnice – Pod vinicí – Záběhlice, obecní úřad. K její první úpravě došlo 10. listopadu 1929, kdy se dostává do podoby: Na Můstku – Zemská porodnice – Francouzská třída – Náměstí Svatopluka Čecha – Záběhlice. V úseku Náměstí Svatopluka Čecha – Záběhlice (tj. téměř původní trasa) jezdí pouze vybrané spoje. Od 9. dubna 1930 je „áčko“ prodlouženo z konečné Na Můstku ke Stavovskému divadlu, aby bylo od 14. září 1930 prodlouženo ze Záběhlic přes Práče do konečné Hostivař, Husovo náměstí. V úseku Náměstí Svatopluka Čecha – Husovo náměstí jezdí jen vybrané spoje.

Slavnostní zahájení autobusové dopravy v Praze před Staroměstskou radnicí 20. června 1925. - Archiv DP

Další prodloužení, tentokrát z Husova náměstí do konečné Hostivař, nádraží, se uskutečnilo k 25. lednu 1931, přičemž z Náměstí Svatopluka Čecha sem zajíždí vybrané spoje. Změna části trasy „áčka“ proběhla 20. září 1931, kdy je nově vedena úsekem: Štěpánská ulice – Náměstí Petra Osvoboditele (nyní náměstí I. P. Pavlova) – Fügnerovo náměstí. Významné prodloužení přišlo od 23. října 1932, protože je linka od Stavovského divadla vedena dále na Staroměstské náměstí a přes Křižovnické náměstí se dostává k Zemskému vojenskému velitelství na Malé Straně. V úseku Zemské vojenské velitelství – Stavovské divadlo jezdí denně do 20 h. Jistě stojí za zmínku i fakt, že byla v daném úseku směřována přes starobylý Karlův most. Poslední předválečná změna nastala  19. ledna 1938 a znamenala odklon přes Náměstí Republiky mezi zastávkami Na Můstku a Stavovské divadlo.

 

Autobus Laurin & Klement 540 ev. č. 2 určený pro linku A. - Archiv DP

Válečné události s sebou přinesly výrazné omezení veškeré dopravy. První zkrácení „áčka“ proběhlo k 1. říjnu 1939, kdy jezdí jen v trase: Čechovo náměstí – Hostivař, nádraží. Od 5. května 1940 je dále zkrácena do konečné Hostivař, Husovo náměstí a k poslednímu „válečnému“ zkrácení  došlo 16. dubna 1942. Po tomto datu měla trasa podobu: Chodovská – Hostivař, Švehlovo náměstí. K 11. březnu 1945 je rozsah provozu stanoven pouze na všední dny, ovšem toto omezení platilo do 21. září 1946 (od následujícího dne jezdí „áčko“ opět celotýdenně). Za necelý rok, 15. září 1947, je trasa částečně prodloužena do (téměř) původní podoby: Čechovo náměstí – Bohdalec – Chodovská – Záběhlice – Husovo náměstí. Od 2. listopadu 1948 byla dál prodloužena: Čechovo náměstí – Hostivařské náměstí – Nádraží Hostivař, přičemž v úseku Hostivařské náměstí – Nádraží Hostivař jezdily jen vybrané spoje. Zavedení všech spojů do celé trasy se uskutečnilo až od 3. ledna 1954. Při rozsáhlé reorganizaci linkového vedení pražské městské dopravy, provedené k 31. prosinci 1951, získává „áčko“ číselné označení 101, ale trasa zůstává stále stejná.

Ve výřezu schématu linek pražské městské dopravy z roku 1941 vidíme vyobrazení autobusové linky A. - Archiv DP

Až v první polovině 60. let byly provedeny některé úpravy trasy „stojedničky“. První, vstupující v platnost 2. ledna 1961 se týkala ukončení v zastávce Koh-i-noor namísto dosavadního Čechova náměstí. Po druhé úpravě již nejezdí přes Hostivařské náměstí, a proto v daném místě vede úsekem: Na Groši – Měcholupská. Ta nastala 28. února 1961, aby byla od 24. září 1962 opět vedena přes Hostivařské náměstí a tak se celá trasa dostala do podoby: Koh-i-noor – Na Groši – Hostivařské náměstí – Náměstí Jana Marata – Nádraží Hostivař. Další změna přišla 2. ledna 1967, kdy nově jezdí přes zastávku V Korytech, přičemž v úseku V Korytech – Nádraží Hostivař jezdí v ranní špičce jen vybrané spoje. Současně dochází k posílení linky vloženými spoji1). Od 1. března 1968 nastává změna v oblasti Záběhlic, kdy linka nově jede přes zastávku U lípy, přičemž v úseku U lípy – Nádraží Hostivař jezdí v ranní špičce rovněž vybrané spoje. Vložené spoje byly k 1. červnu 1970 zrušeny.

Jízdní řád autobusové linky číslo 101 z roku 1986. - sbírka P. Hypš

Od 19. července 1973 má „stojednička“ stávající trasu: Koh-i-noor – V Korytech – U lípy – Záběhlická škola – Nádraží Hostivař a zároveň k ní přibývá druhá větev označená X 101, jež měla trasu: Koh-i-noor – V Korytech – Jabloňová – Záběhlická škola – Nádraží Hostivař. Druhá větev byla provozovaná pouze v sedlech pracovních dnů. V souvislosti s otevřením prvního úseku pražského metra, dne 9. května 1974, dochází ke zrušení linky X 101 a převedení jejích spojů na nově zavedenou autobusovou linku číslo 195. Od 1. dubna 1976 opět nejezdí linka číslo 101 přes Hostivařské náměstí. Další úprava, vstupující v platnost 26. září 1977, s sebou přináší změnu trasy do podoby: Čechovo náměstí – Nádraží Hostivař – Dolní Měcholupy, Plynárna. Za necelý rok, 13. srpna 1978, dochází k prodloužení o úsek Čechovo náměstí – Svahová – Kodaňská – Náměstí Míru – I. P. Pavlova – Karlov, Dětská nemocnice.

Karosa B731 ev. č. 7019 vypravená, 11. listopadu 2004, na linku 101 na Strašnické. - Z. Liška

V roce 1985, konkrétně od 20. dubna, jezdí „stojednička“ v úseku Karlov, Dětská nemocnice – Náměstí Míru pouze v pracovních dnech, aby byl k 3. listopadu opět rozšířen rozsah provozu v daném úseku na celotýdenní s dílčí úpravou trasy. Tím pádem všechny spoje projíždí celou trasou. Zásadní změnou se stalo prodloužení metra A do stanice Strašnická, a proto je, od 12. července 1987, linka číslo 101 vedena v nové trase: Strašnická – Nádraží Strašnice – Jesenická – U lípy – Plynárna Měcholupy. Původní úsek v centru města nahradila nově zavedená autobusová linka číslo 272.

 

Ikarus E 91 na lince číslo 101 v zastávce Záběhlická škola dne 3. září 2012. - Pavel Hypš

Další změna „stojedničky“ přišla za zhruba deset let, k 1. květnu 1998, kdy jezdí v nové upravené trase: Strašnická – Jesenická - Cíl (nyní Centrum Zahradní Město) – Topolová - Plynárna Měcholupy, přičemž v úseku Cíl – Plynárna Měcholupy jezdí pouze v přepravních špičkách pracovních dnů. Až od 9. května 2008 byla opět upravena: Skalka – Zahradní Město – Na Groši – Topolová – Hlohová – Jesenická – V Korytech – Bohdalec – Koh-i-noor – Čechovo náměstí (pouze ve směru Tolstého) – Bělocerkevská (pouze ve směru Skalka) – Tolstého. Po této úpravě končil provoz v cca 21 h. Část uvedené trasy vychází z původní již zrušené autobusové linky číslo 138 a úsek Strašnická – Centrum Zahradní Město pak obsluhovala posílená autobusová linka číslo 224. Po 30. srpnu 2008 „stojednička“ opět jede úsekem: Na Groši - Záběhlická škola – U lípy – V Korytech. Rok poté, 1. září 2009, došlo ke zrušení zastávky Čechovo náměstí a tak je část trasy odkloněna: Koh-i-noor – Kavkazská – Bělocerkevská. Zkrácení o úsek Na Groši – Skalka proběhlo 12. prosince 2010 a od tohoto data se novou konečnou zastávkou stává opět Nádraží Hostivař. Zanedlouho, od 3. ledna 2011 do 14. října 2012 se na lince číslo 101 celotýdenně vyskytují midibusy. K rozšíření provozu ve večerních hodinách (cca do půlnoci) došlo 1. září 2012.

Karosa B732 ev. č. 5515 v obratišti Centrum Zahradní Město dne 22. února 2008. - Pavel Hypš

Dvě, dosud poslední změny, na „stojedničce“ přišly až v letošním roce 2013. Ta první, spočívající v opětovném nasazení midibusů, ovšem jen o víkendech a státních svátcích, se udála 23. března a od 29. června dochází k prodloužení trasy: Tolstého – Nádraží Hostivař – Kablo – Zentiva – Kablo – Rádiová – Malešická továrna – Depo Hostivař. V úseku Nádraží – Hostivař – Depo Hostivař jezdí vybrané spoje v pracovních dnech ráno, odpoledne a večer. Midibusy2) jsou navíc nasazovány nově v pracovních dnech večer a jak již bylo uvedeno i o víkendech a státních svátcích (celodenně).

Karosa B732 ev. č. 5844 stojí v nástupní zastávce Plynárna Měcholupy dne 6. května 2008. - Pavel Hypš

Závěrem lze říci, že „stojednička“ má své nezastupitelné místo v systému pražské městské dopravy. Za poslední čtvrtletí u ní sice docházelo (a dochází) k postupnému „vytlačování“ z centra Prahy na její okrajové části, ale i tak zůstává nejstarší městskou autobusovou linkou v Praze. Vždyť území Hostivaře a Záběhlic obsluhuje téměř 90 (!) let.

Karosa B732 ev. č. 5887 na lince číslo 101 v zastávce U Průseku dne 23. října 2008. - Pavel Hypš

Poznámky:

1) Přesnou trasu vložených spojů linky číslo 101 se autorovi v době psaní článku nepodařilo z dostupných zdrojů zjistit. Je pravděpodobné, že jezdily po celé trase „stojedničky“.

2) V pravidelném provozu se ve skutečnosti midibusy nevyskytují. Zřejmě jde o nezrealizovaný projekt organizace Ropid.

 

Poděkování patří Pavlu Hypšovi za zapůjčení dobových materiálů a poskytnutí fotografií.

Autor: Zdeněk Liška
Zdroje:
STO LET VE SLUŽBÁCH MĚSTA (Fojtík P., Jílková M., Prošek F.) - chronologie linky 101, Dobové knižní jízdní řády a jiné materiály, web ropid.cz, Dopravní měsíčník webu Doprava.cx
Poslední aktualizace: 13. listopadu 2013

 

 

TOPlist
aktualizováno: 05.12.2017 22:14:07